Grupa Teatralna "Improwizacja"

Podziękowanie

Grupa teatralna Improwizacja pragnie serdecznie podziękować Stowarzyszeniu Miłośników Doliny Cedronu za wspieranie dotychczasowej działalności zespołu. Wszystkim członkom Stowarzyszenia oraz jej sympatykom składamy życzenia.

Na szczęście, na zdrowie – na ten Nowy Rok
aby Was nie bolała głowa ani bok.
A na te Boże święta – niech się Wam chowają chłopcy i dziewczęta!
Żebyście byli zdrowi weseli, jako w niebie anieli – przez cały rok!
Byście mieli co potrzeba, a na koniec szli do nieba.
Tak to Boże daj!

Bogumiła Maślanka i Członkowie Improwizacji

Dodaj komentarz