Jak powstaliśmy?

Pomysł utworzenia Stowarzyszenia jako grupy ludzi zorganizowanych wokół pewnej idei, działających wspólnie dla osiągnięcia konkretnych celów, pojawiał się już od dawna. Jako mieszkańcy Woli Radziszowskiej dostrzegaliśmy pewne problemy społeczności, których rozwiązanie w dużym stopniu zależy od nas samych. Dotyczy to m.in. ochrony, walorów krajobrazowych, kulturowych i środowiskowych naszego mikroregionu. Media niemal codziennie donoszą o kolejnej katastrofie ekologicznej, bezpowrotnym zniszczeniu kolejnego obszaru lasu, jeziora, rzeki. Nie chcąc, żeby kolejnym tytułem na tej mapie była Wola Radziszowska i dolina Cedronu, postanowiliśmy przejąć inicjatywę i powołać organizację, która w sposób zorganizowany może podjąć pewne kroki w tej dziedzinie.

Pomysł zorganizowania Stowarzyszenia, jako wspólnej platformy działania wszystkich, dla których piękno naszych miejscowości i doliny Cedronu jest nadrzędnym celem, powstał na spotkaniu Rady Sołeckiej Woli Radziszowskiej z przedstawicielami Podchybia, Podolan i Zarzyc. Silnym bodźcem, który spowodował skupienie wokół siebie grupy mieszkańców Woli i sąsiednich wsi był pomysł przeprowadzenia Beskidzkiej Drogi Integracyjnej przez dolinę Cedronu. Inicjatorem zebrania założycielskiego był sołtys Woli Radziszowskiej Witold Grabiec z Radą Sołecką.

W dniu 22 października 2008 r. o godzinie 17 w Domu Ludowym w Woli Radziszowskiej odbyło się zebranie, na którym powołano do życia Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu z siedzibą w Woli Radziszowskiej. Powołany na tym spotkaniu Komitet Założycielski w składzie: Halina Buchowska, Witold Grabiec, Czesław Rachwał podjął działania niezbędne do rejestracji Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Krakowie. Wśród członków założycieli byli przedstawiciele wsi: Wola Radziszowska, Zarzyce Małe, Zarzyce Wielkie, Podchybie, Podolany. Pamiętajmy, że Stowarzyszenie, jako zarejestrowana organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną, ma o wiele większą siłę przebicia niż pojedynczy mieszkańcy, jest stroną w wielu procedurach administracyjnych, może być beneficjentem różnorodnych dotacji, programów, w tym unijnych, wspomagających rozwój mikroregionu, aktywizujących środowisko wiejskie.

Od naszej aktywności i pomysłowości będzie zależało czy wykorzystamy te możliwości dla rozwoju Naszej Małej Ojczyzny.