Przydatne

1. Stowarzyszenie Nasze Miasto, Nasza Gmina 
Prezes: Mieczysław Lackowski
ul. 29. Listopada 17, 32-050 Skawina
tel.: +48 601 163 155
e-mail: mielac@wp.pl
www.nmng.pl

2. Stowarzyszenie „Nasz Radziszów” 
Przewodniczący Zarządu: Małgorzata Niechaj
ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów
e-mail: naszradziszow@naszradziszow.com
www.naszradziszow.com

3. Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”
Prezes: Daniel Wrzoszczyk
Kierownik Biura: Bartosz Kożuch
ul. Szkolna 4, 32-052 Radziszów
tel.: 12 256 02 31, +48 784 031 284
e-mail:  biuro@bliskokrakowa.pl
www.bliskokrakowa.pl
www.facebook.com/bliskokrakowa

4. Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków 
Prezes: Leszek Krupnik
Jurczyce 25, 32-052 Radziszów
tel.: +48 604 501 044
www.jurczyce.pl
e-mail: jurczyce@jurczyce.pl

5. Sołectwo Wola Radziszowska
www.wolaradziszowska.info

6. Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie
www.biblioteka-skawina.pl

7. Miejska Bibliteka Publiczna w Woli Radziszowskiej
www.biblioteka-skawina.pl/filie/wola-radziszowska

8. Miasto i Gmina Skawina
www.gminaskawina.pl

9. InfoSkawina
www.infoskawina.pl

10. Muzeum Regionalne w Skawinie
www.muzeum-skawina.pl

11.Rocznik Małopolska
www.malopolska.org