Dołącz do nas

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

Jeśli chcesz do nas dołączyć i podjąć współpracę zachęcamy. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która zna cele Stowarzyszenia i identyfikuje się z nimi. Jedyna uciążliwość – to konieczność opłacenia symbolicznej składki członkowskiej. Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu chętnie powita nowych członków.

Sprawy formalne to: złożenie pisemnej deklaracja z podaniem podstawowych danych osobowych oraz zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia.

Zachęcamy więc do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia, który znajduje się na naszej stronie.

Informacja o składkach członkowskich:

Składka dla członków zwyczajnych wynosi 50 zł rocznie. Może być płacona również kwartalnie lub półrocznie:
składki kwartalne (10 zł) płatne do końca kwartału,
składki półroczne (25 zł) płatne do końca danego półrocza.

Składki należy wpłacać u Skarbnika Stowarzyszenia Pani Małgorzaty Kluska lub na konto Stowarzyszenia:

Bank: Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Nr. konta: 46 1240 4197 1111 0010 6756 1893

z dopiskiem: „Składka za okres…”