Uchwały

Rejestr Uchwał Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu

2016:

Uchwała nr 1/2016 Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia nowego członka i powiadomieniu zainteresowanego;

Uchwała nr 2/2016 Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie rezygnacji Członka Zarządu Stowarzyszenia;

Uchwała nr 3/2016 Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru Członków Władz Stowarzyszenia;

Uchwała nr 15/2016 Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu z dnia 22 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządu.

2015:

Uchwała nr 1/2015 Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia nowego członka i powiadomieniu zainteresowanego;

Uchwała nr 2/2015 Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rezygnacji Członka Zarządu Stowarzyszenia;

Uchwała nr 3/2015 Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rezygnacji Członków Zarządu Stowarzyszenia;

Uchwała nr 4/2015 Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru Członków Władz Stowarzyszenia;

Uchwała nr 5/2015 Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru Członków Władz Stowarzyszenia;

Uchwała nr 6/2015 Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru Członków Władz Stowarzyszenia;

Uchwała nr 7/2015 Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej;

Uchwała nr 8/2015 Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia;

 2009:

Uchwała nr 1/2009 z dnia 23 stycznia2009 roku w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia;

Uchwała nr 2/2009 z dnia 23 stycznia 2009 roku w sprawie zasad(polityki) rachunkowości ;

Uchwała nr 3/2009 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie przedłożenia rocznego planu działania Stowarzyszenia ;

Uchwała nr 4/2009z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie przedłożenia projektu budżetu Stowarzyszenia na rok 2009 ;

Uchwała nr 5/2009z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie korzystania z produktów bankowy ;

Uchwała nr 6/2009z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie propozycji składek członkowskich na rok 2009;

Uchwała nr 7/2009z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wniosku o nadanie tytułu „Członka Honorowego” Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu;

Uchwała nr 8/2009 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zakupu telefonu dla Stowarzyszenia;

Uchwała nr 9/2009 z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie: zlecenia na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej związanej z prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością;

Uchwała nr 10/2009 z dnia 22 marca 2009roku w sprawie planu działań Stowarzyszenia na rok 2009;

Uchwała nr 12/2009 z dnia 22 marca 2009 roku w sprawie wykorzystania dodatniego wyniku finansowego na zakończenie roku 2008;

2008:

Uchwała nr 1/2008 w sprawie powołania Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu z siedzibą w Woli Radziszowskiej z dnia 22 października 2008 roku;

Uchwała nr 2/2008 z dnia 22 października 2008 roku w sprawie Statutu Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu;

Uchwała nr 3/2008 z dnia 22 października 2008 roku w sprawie powołania Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia;

Uchwała nr 4/2008 z dnia 22 października 2008 roku w sprawie powołania Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu;

Uchwała nr 5/2008 z dnia 22 października 2008 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej;

Uchwała nr 1/Z/2008 w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Stowarzyszenia z dnia 22 października 2008 r;