Spotkanie / Wydarzenia

Kolejnego posiedzenia Rady LGD Blisko Krakowa

24 sierpnia odbyło się kolejne posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Blisko Krakowa”, w skład której wchodzą przedstawiciele – w tym burmistrzowie i wójt – gmin Skawina, Mogilany, Czernichowa i Świątniki Górne. Tym razem Rada spotkała się w zmodernizowanej i nowocześnie wyposażonej Świetlicy Wiejskiej w Woli Radziszowskiej. Świetlica powstała jako efekt realizacji Małego Projektu pt. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Radziszowskiej jako Lokalnego Centrum Integracji”. Wniosek na realizację małego projektu został złożony w styczniu 2010 r. jako jeden z 13 wniosków wybranych do realizacji przez Radę Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa, w ramach działania 4.1/413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007–2013 dla małych projektów.

Z nieukrywaną satysfakcją muszę stwierdzić, patrząc na efekt wykonanej pracy, że warto było się trudzić” – powiedziała Halina Buchowska, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu.
Obecni na spotkaniu członkowie Rady zapoznali się ze szczegółami projektu ścieżek rowerowych i pieszych, których urokami będą się wkrótce mogli cieszyć mieszkańcy i goście gmin należących do LGD. Najdłuższa trasa będzie przebiegać przez Gminę Skawina. Poddano również ocenie wniosek o przyznanie pomocy w zakresie działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Renata Bysina

Dodaj komentarz