Wydarzenia

Wizyta studyjna Lokalnych Grup Działania w Woli Radziszowskiej

30 sierpnia w naszej świetlicy gościli przedstawiciele lokalnych grup działania z całej Polski. W ramach dzielenia się doświadczeniami dobrych praktyk przyglądali się różnorodnym projektom realizowanym ze środków pozyskanych z funduszy unijnych i samorządowych. W naszej gminie zwiedzili właśnie świetlicę w Woli Radziszowskiej, gdzie dowiedzieli się, jak przebiegał jej remont i jak po modernizacji i wyposażeniu w sprzęt służy mieszkańcom Woli i okolic.

Tu też zapoznali się z działalnością Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu i podziwiali nasze wydawnictwa. Następnie udali się do Osady Łużyckiej realizującej w ramach małego projektu cykl zajęć edukacyjnych z ceramiki dla dzieci i młodzieży. Serdecznie przyjęci w obu tych miejscach, pełni wrażeń, zgodnie przyznali, że zaskoczyła ich ilość i jakość działań podejmowanych w naszej miejscowości.

Renata Bysina

Dodaj komentarz