Wydarzenia

Nareszcie otwarta! Filia Biblioteki Miejskiej w Woli Radziszowskiej

Już w poprzednim numerze W Dolinie Cedronu zapowiadałem rychłe otwarcie filii biblioteki miejskiej w naszej wsi. Remont przedłużył się w związku z ogromem prac remontowych, jakie zostały wykonane. Dla osób, które już miały okazję odwiedzić nowy lokal, jego wygląd może wywołać zdumienie. Stare pomieszczenie przypomina ilość okien, ich wielkość … i to chyba wszystko!

Wymienione zostały okna, drzwi balkonowe, drzwi wejściowe, grzejniki, podłogi, oświetlenie i przede wszystkim meble. Ściany pokryto gładzią i pomalowano na przyjemny, pastelowy kolor. Zdemontowane zostały drzwi wewnętrzne. Niejako „przy okazji” remontowi poddano także toalety. Całkowity koszt remontu zamknął się kwotą 56 tys. zł. Środki te nie obciążyły budżetu sołectwa, gdyż prace zostały sfinansowane z budżetu Gminy Skawina. Podziękowania pragnę w tym miejscu skierować na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Adama Najdera. To dzięki jego przychylności znalazły się środki na to zadanie.

Remont „wymusił” pewne działania, których podjęło się Sołectwo. Chodzi tu przede wszystkim o remont klatki schodowej i wejścia do budynku. Wymienione zostały drzwi wejściowe, pomalowano drzwi wewnętrzne, zamontowano nowy grzejnik na półpiętrze oraz nowe okno, odnowiona została barierka. Wejście już nie straszy i przyjemnie odwiedzić bibliotekę. W tym miejscu pragnę podziękować pani Marii Adamczyk oraz panom: Tomaszowi Leniartkowi, Bogdanowi Buckiemu i Józefowi Adamczykowi za pomoc w pracach remontowych.

Sama uroczystość otwarcia miała kameralny charakter i odbyła się 10 marca. Powstanie biblioteki w Woli Radziszowskiej zawdzięczamy ŚP Stefanowi Szlachcie, dlatego było mi szczególnie miło, że aktu oddania filii do użytku dokonała i symboliczną wstęgę przecięła jego żona, Pani Franciszka Szlachta. Obecnym na uroczystości historię jej powstania przedstawił pan Mieczysław Szlachta. Poświęcenia biblioteki dokonał obecny na uroczystości Proboszcz naszej Parafii Ksiądz Prałat Józef Kania. Zebrani mieli okazję zwiedzić wyremontowane pomieszczenia. Święto nie mogło obyć się bez prezentów. Burmistrz podarował zestaw komputerowy. Podobny dar przekazał w imieniu mieszkańców Woli Radziszowskiej sołtys Witold Grabiec. Komputer został zakupiony za cegiełki, jakie kupowaliście Państwo przy okazji nabywania monografii Wola Radziszowska moja rodzinna wieś.

Dalsza część uroczystości odbyła się w starym kościółku, którego historię przedstawił zebranym gościom Ksiądz Proboszcz. Sołtys Witold Grabiec przekazał Adamowi Najderowi kopię fotograwiury z 1923 roku przedstawiającą zabytkowy kościół w Woli. Zabierając głos, Burmistrz podkreślał doskonałą współpracę wolan i ich aktywność. Zwrócił uwagę na rolę tradycji w poczuciu naszej tożsamości narodowej. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do oddania do użytku biblioteki. Dyrektor Biblioteki Miejskiej oraz Sołtys Woli Radziszowskiej podziękowali paniom Jadwidze Grabiec i Krystynie Karelus za ogromną pracę przy porządkowaniu księgozbioru.

Myślę, że nowo otwarta filia swoim estetycznym wyglądem, bogatym księgozbiorem i możliwością bezpłatnego korzystania z Internetu zachęci do częstego jej odwiedzania.

Dla zainteresowanych podaję czas pracy biblioteki:
Poniedziałek 14.30 – 19.00
Wtorek 8.30 – 12.30
Środa 8.30 – 15.30
Czwartek 14.30 – 19.00

Zapraszamy!

Witold Grabiec

Dodaj komentarz