Informacje

Wrześniowa oferta usług społecznych w CUS oraz w gminie Skawina

Szanowni Państwo

Prezesi organizacji pozarządowych
działających na terenie gminy Skawina

 

W załączeniu przesyłamy informacje na temat „Wrześniowej oferty usług społecznych w CUS oraz w gminie Skawina”, przygotowane w formie  „Kalendarium usług CUS” oraz „Kalendarium aktywności w gminie Skawina”. Bardzo serdecznie dziękujemy, Tym z Państwa, którzy przesłali nam informacje do bieżącego kalendarium. Jednocześnie zapraszamy do dalszej współpracy w tym zakresie, oraz zachęcamy i zapraszamy kolejne lokalne instytucje, czy organizacje do tworzenia tego jakże społecznie przydatnego narzędzia!

 

Realizując ustawowe zadanie CUS, jakim jest m. innymi gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji o usługach społecznych w gminie, kalendarium zostało zmieszczone i udostępnione mieszkańcom na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych, w specjalnej zakładce „Kalendarium usług społecznych CUS”, http://cus.skawina.net/kalendarium-wydarzen-w-gminie-skawina/ a także na naszym fanpage ’u na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/people/Centrum-Us%C5%82ug-Spo%C5%82ecznych-w-Skawinie/100039843834031/ . Zapraszamy do polubienia naszego fanpage’a przez co informacje dot. organizowanych w gminie wydarzeń będą docierały do szerokiego grona odbiorców.

 

W kalendarium zamieszczono  imprezy, wydarzenia, warsztaty i inne inicjatywy – aktywności (usługi społeczne realizowane w gminie) a dotyczące m. innymi działań z zakresu: polityki społecznej, wpierania rodziny, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych, edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej i turystyki pobudzania aktywności obywatelskiej i innych wymienionych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez CUS.

 

To aktywności organizowane przez lokalne instytucje (w tym m. innymi Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Miejską Bibliotekę Publiczną w Skawinie), a także stowarzyszenia, straże pożarne i inne podmioty oferujące swoje usługi dedykowane mieszkańcom gminy Skawina. W terminarzu prezentujemy również aktywności organizowane w Centrach Aktywności Kulturalnej powstałych na terenie gminy Skawina m. innymi przez Rady Sołeckie, Zarządy osiedli. Wśród planowanych na wrzesień wydarzeń, należy wymienić m. innymi:

 

 • Powiatowo – Gminne Dożynki 2023 w Rzozowie – organizowane przez Powiat Krakowski, Gminę Skawina, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, które odbyły się w dniu 2 września br.
 • 18 Małopolski Festiwal Smaku „Pełno…LETNIE Smakowanie”  – organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Akcja „Wymień odpad na sadzonkę i roślinę oczyszczającą powietrze” , Warsztaty ekologiczne, pokaz kompostowania, Konkurs „Pokaż swój Kompostownik” – przygotowane przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
 • Akcja Rozbzzzykane dzieciaki z Gminy Skawina”  – organizowana przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
 • Cykliczne spotkania mieszkańców w ramach Klubu Relaks, czy zajęcia „Grupy plastycznej” – w CAK Ogrody w Skawinie
 • Zapisy do sekcji kulturalnych i sportowych na nowy rok szkolny prowadzone przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
 • Zajęcia „Relaksacja dźwiękiem” dla dzieci oraz dorosłych mieszkańców – prowadzone w CAK „Ogrody” w Skawinie
 • Zajęcia Felinoterapia – Trening Umiejętności społecznych (TUS) – w CAK Ogrody w Skawinie
 • Cykliczne spotkania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – w CAK „Ogrody” w Skawinie
 • Dzień Otwarty w OSP Skawina II – Skawina ul. Wyspiańskiego, , które odbył się w dniu 2 września br.
 • Cykliczne treningi biegowe  ze “Skawiną Biega”
 • XI Turniej Czwórek Siatkarskich – w CKiS w Skawinie
 • Biblio-Trekking 5.0 – organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skawinie
 • Pogadanka na rynku w Skawinie na temat FAS i pierwszej pomocy – akcja organizowana przez nasze Centrum Usług Społecznych
 • Dzień Izby Regionalnej w Woli Radziszowskiej…- „U pradziadka za płotem – przygotowany przez Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu
 • „Przyśpiewki dla każdego”- spotkanie przy ognisku dla Seniorów organizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu
 • Dzień Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych – inicjatywa Gminy Skawina, Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie oraz NG  
 • Otwarcie wystawy “Happy BarbieDay – urodzinowa wystawa lalek” zorganizowanej we współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie z Kołem Robótek Ręcznych “Razemkowo” i Fundacją Dar Serca w Skawinie
 • Wernisaż wystawy rysunku Marleny Marciniak pt. “Twój przyjaciel – moja pasja” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skawinie
 • „V Wrotkarskie Mistrzostwa Skawiny” – organizowane przez Klub Sportowy „Optima” Skawina
 • Wernisaż wystawy fotografii autorstwa Edyty Filipek-Bajor pt. “DWIE GŁĘBINY oraz Małopolska Noc Naukowców 2023 z efektem WOW! W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skawinie organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Skawinie
 • oraz inne aktywności wydarzenia, imprezy i inicjatywy, które zostały przygotowane specjalnie dla mieszkańców. To doskonała okazja, by spędzić czas w przyjemny i inspirujący sposób, jednocześnie integrując się z lokalną społecznością.

Ponadto na naszej stronie internetowej opublikowano również  „Kalendarium usług społecznych CUS” http://cus.skawina.net/kalendarium-06-2023/którym mieszkańcy znajdą dla siebie lub osób z bliskiego otoczenia bezpłatne usługi realizowane przez CUS. Kalendarium obejmuje usługi, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców gminy Skawina, w tym szeroki wachlarz usług specjalistów, a także wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i ortopedycznego, Punkt pomocy rzeczowej „Otwarta szafa, Warsztaty „Szkoła dla rodziców i Wychowawców”, Klub Rodzica, czy nowo uruchamiane Klub Pedagoga czy  Klub Młodzieżowy.

Prosimy o rozpowszechnienie materiałów wśród Państwa klientów, mieszkańców i osób współpracujących. Szczegółowe informacje dotyczące konkretnych przedsięwzięć, możliwości skorzystania i zapisów dostępne są dzięki interaktywnemu dostępowi, poprzez  kliknięcie w dane wydarzenie, co pozwala na przekierowanie na stronę internetową czy fanpage’a na portalu społecznościowym FB organizatorów danego wydarzenia.

 

Planuje się dalsze gromadzenie i  rozpowszechnianie informacji o tego typu inicjatywach/aktywnościach gminnych w formie terminarzy opracowywanych na kolejne miesiące.

Aktualnie podejmujemy prace zmierzające do opracowania kalendariów na miesiąc październik  br. 

Raz jeszcze serdecznie zapraszamy do współpracy i dzielenia się z nami informacjami o organizowanych przez Państwa inicjatywach i aktywnościach.

Działajmy razem, wspólnie twórzmy kalendarium. Niech nie zabraknie w nim Państwa !

Aby zgłosić wydarzenie zachęcamy do kontaktu, celem udostępnienia Państwu odpowiedniego formularza, który ułatwi zgłoszenie wydarzenia.

 

W przypadku pytań dot. sposobu zgłaszania wydarzeń do kalendarium pozostaję do Państwa dyspozycji, telefon kontaktowy + 48 785 324 114.

Z poważaniem

Małgorzata Kopeć

Dodaj komentarz