Spotkanie

Walne Zgromadzenie IV 2022

Działając w oparciu o Ustawę Prawo o Stowarzyszeniach oraz §25 ust. 4 Statutu – Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu z prawdziwą przyjemnością zaprasza wszystkich członków do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu. Zgromadzenie odbędzie się 8 kwietnia 2022r. w siedzibie Stowarzyszenia w Domu Ludowym w Woli Radziszowskiej w:

  • I termin – o godzinie 18 tej  przy obecności co najmniej połowy uprawnionych.
  • II termin – o godzinie 18,15  bez względu na liczbę obecnych uprawionych.

Prezes Stowarzyszenia
Miłośników Doliny Cedronu:
Ewa Pozorska

Dodaj komentarz