Bez kategorii

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczętymi konsultacjami społecznymi projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030, w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, pragnę przekazać informację na temat przedmiotowego procesu.

Konsultacje społeczne prowadzone są w terminie od 23 czerwca do 19 września 2021 r.

Zgłaszanie uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030, będzie możliwe w formie:

  1. pisemnej – uwagi i opinie do projektu strategii rozwoju można składać za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza opublikowanego wraz z projektem strategii rozwoju, w następujący sposób:
  2. a)w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 14, 32-050 Skawina, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,
  3. b)pocztą na adres Urzędu  Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1, 32- 050 Skawina (decyduje data wpływu do Urzędu),
  4. c)za pomocą poczty elektronicznej, na adres: strategia@gminaskawina.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie ePUAP: /umigskawina/ Za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;
  5. spotkania konsultacyjnego – spotkanie konsultacyjne odbędzie się w formie spotkania stacjonarnego w dniu 14 września 2021 r. o godzinie 17:00 w sali Pałacyku „Sokół” ul. Mickiewicza 7 w Skawinie. Program spotkania zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030, moderowaną dyskusję z ekspertami oraz członkami zespołu opracowującego dokument, a  następnie możliwość zgłaszania uwag i propozycji z wykorzystaniem formularza. Mając na względzie stan epidemii, powyższe spotkanie może odbyć się w formule zdalnej.

Projekt dokumentu wraz z formularzem uwag oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotowych konsultacji znajdą Państwo w poniższym ogłoszeniu.

Ogłoszenie link

Serdecznie zapraszam do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Z poważaniem

Michał Kędzierski
Inspektor

Wydział Rozwoju i Strategii

Dodaj komentarz