Zawiadomienie

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia

Działając w oparciu o Ustawę Prawo o Stowarzyszeniach oraz §25 ust. 4 Statutu – Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu z prawdziwą przyjemnością zaprasza wszystkich członków do udziału w Walnym zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu.

Zgromadzenie odbędzie się 9 czerwca 2017r. w siedzibie Stowarzyszenia w Domu Ludowym w Woli Radziszowskiej w:

  • I termin – o godzinie 17:30, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych.
  • II termin – o godzinie 17:45, bez względu na liczbę obecnych uprawionych.

Prezes Stowarzyszenia
Miłośników Doliny Cedronu:

Ewa Pozorska

Dodaj komentarz