Realizowane

PROJEKT V/2017

Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu w wyniku pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie przystępuje do realizacji zadania pn.„Edukacja o zagrożeniach lokalnego ekosystemu i propagowanie komunikacji rowerowej w Woli Radziszowskiej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (w ramach Programu Edukacja ekologiczna) oraz Gminy Skawina (w ramach Funduszu wkładu własnego). Czytaj dalej →