Zrealizowane

PROJEKT „Bajeczna opowieść powrotem do wspomnień”

W ramach zadania publicznego zakupiono prawa autorskie do wykorzystania opowiadania o tematyce kultury i dziedzictwa kulturalnego na terenie Woli Radziszowskiej. Opowieść pisana wierszem jest powrotem wspomnień do przeszłości – opowieść babci dla swojej wnuczki.

Po zakupie praw autorskich do opowieść został przygotowany skład opowieści i przygotowanie do druku (w ilości 300 sztuk). Druk opowieści zawiera ilustracje dzieci – mieszkańców Woli Radziszowskiej wskazujące na charakterystyczne elementy, części, zabytki miejscowości. celem uzyskania Ilustracji do umieszczenia w wydaniu opowieści przeprowadzno otwarty konkurs ogłoszony przez stowarzyszenie. Dla autorów najlepszych prac zakupiono nagrody – 5 aparatów fotograficznych. Pozostali uczestnicy otrzymali drobne gadżety będące w posiadaniu Stowarzyszenia.

PROJEKT V/2017

Stowarzyszeniu Doliny Cedronu udało się zrealizować projekt pt. „Edukacja o zagrożeniach lokalnego ekosystemu i propagowanie komunikacji rowerowej w Woli Radziszowskiej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (w ramach Programu Edukacja ekologiczna) oraz Gminy Skawina (w ramach Funduszu wkładu własnego). Był on podzielony na 3 części:

  • Konkurs „Do szkoły zawsze rowerem”
  • Warsztaty dla przedszkolaków „Nasz ekosystem”
  • Warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej „Nasz ekosystem”

W linku dostępne są szczegóły na temat tego projektu. szczegóły projektu

PROJEKT I/2009

Luty 2009 -złożenie wniosku o dotację ze środków publicznych w konkursie ofert w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz zachowania dziedzictwa narodowego w 2009 roku, ogłoszonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w kwocie 14 200,00 zł na wydanie „Słownik gwary wsi Wola Radziszowska” – uzyskana dotacja wyniosła 2000,00zł. Zamknięcie projektu grudzień 2009;

PROJEKT II/2009

Marzec 2009-złożenie wniosku o przyznanie dotacji ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, na realizację projektu pt. Śladami Przeszłości Doliny Cedronu na kwotę 74 034 zł, którego celem była Integracja Międzypokoleniowa poprzez Odkrywanie Śladów Przeszłości Doliny Cedronu oraz zaktywizowanie osób starszych do przekazania tradycji i zwyczajów młodemu pokoleniu, wniosek oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym ze względu na brak środków nie uzyskał do finansowania ;

PROJEKT III/2009

Grudzień 2009-złożenie wniosku w związku z ogłoszeniem kolejnej edycji Rządowego Programu „Razem Bezpieczniej” przez Urząd Wojewódzki Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu , o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu „Razem bezpieczniej”. Obszar działania: 4.6. Ochrona dziedzictwa narodowego, tytuł projektu „Wehikuł Czasu, czyli podróż do przeszłości Doliny Cedronu”. Kwota dotacji 48015 zł;

PROJEKT IV/2009

Grudzień 2009- złożenie oferty w związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Małopolskiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2010 roku pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI” na realizację zadania realizowanego w ramach programu. Rodzaj zadania (kierunek wsparcia) 3.3. „Edukacja dla kultury”. Tytuł projektu „Do tańca i do różańca, czyli nauka pieśni i tańca ludowego”. Kwota dotacji- 73388,25;

PROJEKT V/2009

Grudzień 2009-Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji „Małe projekty” za pośrednictwem LGD Blisko Krakowa. Tytuł operacji „ Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Radziszowskiej jako Lokalnego Centrum Integracji”. Całkowity koszt projektu-34234zł ,kwota dotacji możliwa do uzyskania(70%)- 24000 zł – konkurs nie rozstrzygnięty;

PROJEKT VI/2010

Luty 2010-złożenie wniosku o przyznanie dotacji na realizację projektu ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, na realizację projektu pt. Integracja międzypokoleniowa poprzez odkrywanie śladów przeszłości Doliny Cedronu na kwotę 74 034 zł,

PROJEKT VII/2010

Luty 2010-Złożenie oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury w ramach konkursu ogłoszonego przez UMiG Skawina. Tytuł projektu „Cztery pory roku w Dolinie Cedronu”. Całkowity koszt projektu 29200 zł, przyznana dotacja 5 000zł.

PROJEKT VIII/2010

Luty 2010-Złożenie oferty na realizację zadania publicznego w dziedzinie upowszechniania kultury w ramach konkursu ogłoszonego przez UMiG Skawina. Tytuł projektu „Opracowanie katalogu przedmiotów zgromadzonych w Izbie Regionalnej w Woli Radziszowskiej”. Całkowity koszt projektu 11 580 zł, przyznana dotacja 3 000 zł.