Informacje

Nordic Walking 60+ na terenie gminy Skawina

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku 60+ (seniorów i seniorki) zamieszkałe na terenie gminy Skawina do udziału w cyklu zajęć „ABC Nordic Walking, czyli kroki do zdrowia i budowania relacji społecznych”, organizowanym przez Centrum Usług Społecznych w Skawinie. Propozycja to nie tylko okazja do nauki techniki Nordic Walking, ale również świetna szansa na integrację i aktywne spędzenie czasu w towarzystwie innych seniorów i seniorek zamieszkałych na terenie gminy Skawina.

Cele zajęć:
• Popularyzacja Nordic Walking jako formy rekreacji ruchowej wśród seniorów.
• Nauka prawidłowego marszu z kijami.
• Promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu.
• Integracja społeczności senioralnej.
• Poprawa kondycji psychofizycznej uczestników.
• Zachęcanie i wspieranie uczestników do wspólnego inicjowania, planowania oraz realizowania spotkań, które pobudzą aktywność wśród społeczności seniorów i seniorek, a także przyczynią się do integracji oraz zbudowania silnych więzi i grup społecznych.

INFORMACJA NA TEMAT ZAJĘĆ
http://cus.skawina.net/2024/05/23/abc-nordic-walking-kroki-do-zdrowia-i-budowania-relacji-spolecznych-z-cus/

REGULAMIN ZAJĘĆ
http://cus.skawina.net/wp-content/uploads/2024/05/Nordic-Walking_Regulamin_PDF.pdf

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
http://cus.skawina.net/2024/05/23/abc-nordic-walking-kroki-do-zdrowia-i-budowania-relacji-spolecznych-z-cus/

HARMONOGRAM
http://cus.skawina.net/wp-content/uploads/2024/05/Nordic-Walking_Harmonogram-zajec.pdf

Z poważaniem

Małgorzata Kopeć

Dodaj komentarz