Bez kategorii

Regulacja rzeki Cedron

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie przekazał informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym w którym znalazła się pozycja związana z pracami na rzece Cedron w msc. Wola Radziszowska gm. Skawina.
Roboty interwencyjne – Usuwanie odcinkowe zatorów, przetamowań, powalonych drzew, zabudowa biologiczna wyrw, wycięcie krzaków na rzece Cedron.
Odcinek potoku przewidziany do prac zlokalizowany jest w miejscowości Radziszów i Wola Radziszowska gm. Skawina i zawiera się pomiędzy rzeką Skawinką( ujście potoku Cedron do rzeki Skawinki), a granicą gmin: Skawina i Kalwaria Zebrzydowska. Całkowita długość potoku wynosi 6272 mb z czego tylko 350 mb to odcinek uregulowany pozostały zaś jest nieregulowany.
Są to zadania które planowo mają zostać zrealizowane w tym roku.

 

Dodaj komentarz