Zawiadomienie

Zawiadomienie o zmianie w ochronie danych osobowych 2018 (RODO)

 

W związku z nieodległym wejściem w życie tzw. rozporządzenia RODO, które nakłada bardzo rygorystyczne obowiązki na dysponowanie danymi osobowymi osób, nasze Stowarzyszenie zmuszone jest dostosować się do jego wymagań.

W szczególności – dysponowanie i wykorzystywanie danych członków Stowarzyszenia bez ich pisemnej zgody byłoby naruszeniem prawa.

„Przetwarzanie” wydawać się może terminem stosunkowo skomplikowanym, ale w istocie sprowadza się do gromadzenia informacji o członkach Stowarzyszenia w zakresie imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu oraz adresu e-mail, i wykorzystywania ich na potrzeby korespondencji dot. działalności Stowarzyszenia (informowania o zebraniach, projektach, działaniach, zaległych składkach, etc.).

Stowarzyszenie podjęło też stosowne środki w celu zabezpieczenia tych danych przed wyciekiem w ręce osób niepowołanych, zarówno w odniesieniu do dokumentów papierowych (deklaracje członkowskie i oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) oraz elektronicznych (w przypadku ich powstania np. elektroniczna lista adresowa członków Stowarzyszenia).

WAŻNE:

Członkowie Stowarzyszenia, którzy chcą pozostać w gronie Stowarzyszenia, proszeni są o wypełnienie stosownego oświadczenia dostępnego poniżej i dostarczenie go poczta mailową na adres poczta@dolinacedronu.pl lub wysłania pocztą na adres siedziby Stowarzyszenia: Wola Radziszowska 590, 32-053 Wola Radziszowska w nieprzekraczalnym terminie do 25.05.2018 roku.

Oświadczenie o RODO

Dodaj komentarz