Wydarzenia

Plany odbudowy Osady w Woli Radziszowskiej

Po pożarze Prehistorycznej Osady w Woli Radziszowskiej, której budowę rozpoczęli pasjonaci – studenci archeologii Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, społeczność Woli Radziszowskiej czyni starania które mają na celu rekonstrukcję osady. W tej sprawie odbyło się 30 maja 2016 r. spotkanie z udziałem członków Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu.

W spotkaniu wzięli udział: Czesław Blak – Sołtys wsi Wola Radziszowska, Bogusław Ciapa – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu, Małgorzata Kluska – Członek Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu, Renata Bysina – Członek Stowarzyszenia MDC i redaktor naczelna gazety lokalnej „W Dolinie Cedronu”, Czesław Gąsiorowski – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie, Piotr Irzyk – Członek Zespołu ds. pozyskiwania środków zewnętrznych – Urzędu Miasta w Skawinie, Kierownik Muzeum AGH – mgr Łukasz Biały oraz Prorektor ds. ogólnych AGH im. St. Staszica w Krakowie – dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek.

Dyskutowano nad koncepcją odbudowy, która w przeszłości niejednokrotnie ulegała zmianie. W trakcie spotkania wstępnie uzgodniono, że AGH weźmie udział w rekonstrukcji osady do której w pierwszej kolejności zostanie doprowadzona droga i energia elektryczna oraz teren osady zostanie ogrodzony. Dopiero po wykonaniu tych działań będzie można rozpocząć odbudowę chat.

Dodaj komentarz