Informacje / Wydarzenia

Zakończony remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Radziszowskiej – Lokalne Centrum Integracji już działa!

Realizacja małego projektu pt. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Radziszowskiej jako Lokalnego Centrum Integracji” już zakończona. Wniosek na realizację małego projektu został złożony w styczniu 2010 r. jako jeden z 13 wniosków wybranych do realizacji przez Radę Lokalnej Grupy Działania Blisko Krakowa, w ramach działania 4.1/413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007–2013 dla małych projektów. Małe projekty to działania, których celem jest umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizacji projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, wykorzystania zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz wzmocnienia lokalnego kapitału społecznego.
Głównym celem wykonanego przez Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu projektu pt. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Radziszowskiej jako Lokalnego Centrum Integracji” było:

  • modernizacja oraz wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej, która będzie spełniać rolę nowoczesnego centrum integracji lokalnej;
  • wzmocnienie podmiotowości poszczególnych grup społecznych, ich aktywizacja ukierunkowana na ocalenie zapominanych regionalnych tradycji i zwyczajów oraz integrację międzypokoleniową;
  • poprawa sytuacji lokalowej wszystkich organizacji działających na terenie naszej miejscowości (miejsce spotkań);
  • stworzenie warunków sprzyjających aktywności społecznej w zakresie kultury, tradycji, ekologii, wymiany doświadczeń;
  • stworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej aktywności mieszkańców w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Jako koordynator projektu, będąc odpowiedzialna za jego organizację oraz formalno-prawny przebieg i wykonanie, muszę przyznać, że nie było to łatwe do wykonania zadanie. Stowarzyszenie, jako wykonawca, musiało zabezpieczyć środki w kwocie 34237,68 na wykonanie zadania, które dopiero po złożeniu wniosku o płatność zostaną zrefundowane. Wniosek o płatność opracowałam i złożyłam w ustalonym zgodnie z umową terminie – 29 kwietnia 2011 r, kończąc tym samym w imieniu Stowarzyszenia, realizację zadania. Z nie ukrywaną satysfakcją muszę stwierdzić, patrząc na efekt wykonanej pracy, że warto było się trudzić. Zmodernizowana i nowocześnie wyposażona świetlica już rozpoczęła swoje działanie. Realizując to zadanie zdobyliśmy pewne doświadczenie, które warto wykorzystać w przyszłości, dlatego podjęliśmy decyzje o zaplanowaniu kolejnego małego projektu; wniosek o przyznanie pomocy na jego realizację już powstaje. Ale o tym już w następnych aktualnościach.

Halina Buchowska

Dodaj komentarz