Biesiada

III Biesiada Wolska

Wiedza o przeszłości nie powinna nas ograniczać, ale z niej powinniśmy czerpać siłę do rozwoju i budowania przyszłości….

W niedzielny wieczór, 20 lutego, znów mieliśmy okazję spotkać się na karnawałowym biesiadowaniu. Organizatorem tegorocznej Biesiady było Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu, Sołtys i Rada Sołecka Woli Radziszowskiej, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie oraz Chór „Cantica”. Biesiada to od dwóch lat już nie tylko doskonała „zabawa wiejska”, ale międzygminne spotkanie, w którym uczestniczą przedstawiciele władz samorządowych Skawiny, Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony, przedstawiciele Organizacji Pozarządowych działających na terenach tychże gmin oraz mieszkańcy Woli Radziszowskiej, Zarzyca Małego, Zarzyca Wielkiego, Podolan, Podchybia, Kalwarii i Lanckorony. W tegorocznej biesiadzie brali udział Burmistrz MiG Skawiny Paweł Kolasa, Burmistrzowie MiG Kalwarii Zebrzydowskiej Zbigniew Stradomski i Halina Cimer, Ks. Prałat Józef Kania Proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Woli Radziszowskiej, Dyrektor ZPO Zuzanna Błaszczak oraz licznie przybyli Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych. Wszyscy przybyli mogli podziwiać wspaniałą scenografię nawiązującą do tematu przewodniego wieczoru, którym był wydany przez Stowarzyszenie katalog pt. „Izba Regionalna w Woli Radziszowskiej”. To już druga publikacja wydana przez Stowarzyszenie z cyklu „Ocalić od zapomnienia”. Katalog zawiera zdjęcia oraz opisy ponad 200 eksponatów zgromadzonych w Izbie Regionalnej w Woli Radziszowskiej. Wydanie Katalogu zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu, ale nie osiągnęlibyśmy tego celu bez wsparcia i pozyskania środków z zewnątrz. Pozycja została wydana ze środków własnych Stowarzyszenia i przy wsparciu finansowym Sponsorów oraz środków publicznych, które Stowarzyszenie uzyskało na drodze konkursu ofert w obszarze kultura w 2010 roku, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. Dlatego wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć tych, którzy przyczynili się do powstania tej publikacji. Mam nadzieję, że będzie to pozycja, która dorosłym pozwoli na chwilę refleksji i wspomnień, a dla młodzieży stanie się inspiracją do poznawania kultury i folkloru naszego regionu. Część oficjalną zakończyliśmy podsumowaniem konkursu fotograficznego organizowanego przez Stowarzyszenie, dziękując wszystkim uczestnikom za udział i wręczając nagrody zwycięzcom. Biesiada karnawałowa nie miałaby właściwej atmosfery, gdyby nie śpiew chóru „Cantica” oraz występ wodzirejów, w roli których wystąpili Pan Witold Grabiec oraz dyrygent chóru Pan Bogusław Ciapa. W trakcie zabawy karnawałowej uczestnicy mogli skosztować potraw regionalnych wśród, których największą popularnością cieszyły się tradycyjne pierogi. Stół biesiadny został przygotowany przez, jak zwykle niezastąpione, Panie ze Stowarzyszenia. Wszystko to, mamy nadzieję jako organizatorzy, złożyło się na doskonałą „ludową zabawę karnawałową”.

Halina Buchowska

Dodaj komentarz