Beskidzka Droga Integracyjna / Informacje

Ogłoszenie o prezentacji BDI w Gminach

W związku z ogłoszeniem przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie oraz Konsorcjum projektowe TRANSPROJEKT Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Sp. z o.o. i Pracownię Inżynierską KLOTOIDA prezentacji publicznych dotyczących rozwiązań projektowych przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi krajowej nr 52 Bielsko-Biała – Głogoczów (Beskidzka Droga Integracyjna – BDI), w czwartek 04.11.2010 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Adama Najdera z Sołtysem wsi Woli Radziszowskiej Witoldem Grabcem oraz Prezesem Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu Haliną Buchowską. W trakcie spotkania Pan Burmistrz poinformował o otrzymanym piśmie w/w sprawie oraz przekazał komplety materiałów w celu rozpowszechnienia i zebrania ewentualnych uwag od mieszkańców Woli Radziszowskiej. Uczestnicy spotkania jednogłośnie ustalili, że istnieje uzasadniona konieczność zorganizowania prezentacji BDI oddzielnie dla Gminy Skawina. Ustalony harmonogram konsultacji przewiduje zorganizowanie w dniu 23.11.br. wspólnego spotkania dla mieszkańców Gminy Myślenice, Skawina i Sułkowice w Szkole Podstawowej w Krzywaczce. W tej sprawie strony spotkania wystosują pisma do organizatorów konsultacji z prośbą o przeprowadzenie prezentacji BDI na terenie Woli Radziszowskiej.

Dodaj komentarz