Informacje / Spotkanie

Debata jak ujarzmić Cedron w Woli Radziszowskiej.

Kolejnym krokiem w działaniach związanych z regulacja Cedronu było zorganizowanie z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu i Rady Sołeckiej Woli Radziszowskiej debaty, której celem było określenie działań zabezpieczających mieszkańców Woli przed kolejnymi zalaniami. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam Najder, ks. Proboszcz Józef Kania, Prezes Stowarzyszenia Halina Buchowska, która była Gospodarzem spotkania organizowanego dzięki uprzejmości Księdza Proboszcza na plebanii w sobotę 4 września, oraz Sołtys wsi Witold Grabiec. W spotkaniu wzięli udział także  Prezesi PKS Cedronka Stefan Jezioro i Marek Bogdanowicz, Prezes OSP Grzegorz Machnik, Naczelnik OSP Ryszard Chromy, przedstawiciele Rady Parafialnej Marian Pituch, Franciszek Racut oraz członkowie Stowarzyszenia i Rady Sołeckiej Jerzy Buchowski, Renata Bysina, Iwona Daniel, Paweł Płaszczak, Małgorzata Kluska, Ewa Pozorska, Ryszard Ziobrowski.

W czasie spotkania ustalono, że sprawą najpilniejszą jest wyczyszczenie koryta rzeki zatarasowanego  drzewami i ziemią z oberwanych brzegów. Ważnym jest również udrożnienie rowów melioracyjnych i przydrożnych, co częściowo należy do zadańMałopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, ale w dużej mierze do samych mieszkańców, którzy są właścicielami działek z takimi rowami. W tym kontekście rozważano konieczność powołania do życia spółki wodnej.

Burmistrz wyraził poparcie dla działań mieszkańców. Przedstawił wykonane już przez Gminę Skawina zadania, poinformował, że stara się o ekwiwalenty dla strażaków, którzy  w czasie i po powodzi ofiarnie pomagali poszkodowanym, mówił o nowo zainstalowanym systemie powiadamiania o zagrożeniu oraz o planach wprowadzenia punktów pomiaru stanu wody na Cedronie. Efektem obrad jest dokument przedstawiający realizację zadań dotyczących likwidacji szkód powodziowych i zapobiegania następnym wylewom rzeki przez poszczególne instytucje do takich zadań upoważnione, czyli: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Urząd Wojewódzki, Polskie Koleje Państwowe, Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, Gminę Skawina. Wspomniany dokument zakłada również zadania, które należy wykonać w trybie pilnym. Efektem jest również wspólnie podjęta decyzja, że jak najszybciej należy się spotkać z urzędnikami odpowiedzialnymi za te zadania i naciskać na ich wykonanie.

Determinacja mieszkańców wciąż zalewanej Woli jest tak duża, że trzeba wierzyć, iż uda się im pokonać wszechobecny brak funduszy i bezradność urzędników i przerwać stan, gdy najmniejszy deszcz wzbudza przerażenie i wizję kolejnej powodzi.

Renata Bysina

Dodaj komentarz