Artykuły

„Wsi spokojna wsi wesoła”

„Wsi spokojna wsi wesoła” – czy można to powiedzieć o naszej miejscowości w obecnym czasie? Myślę, że nie, ten rok jest dla nas szczególnie trudny.

Przyjęty przez nas porządek działań musiał zostać zweryfikowany przez zdarzenia ostatnich miesięcy, kiedy to na terenie Woli Radziszowskiej pojawiła się powódź a osuwiska stały się zagrożeniem dla mieszkańców Podchybia i Lanckorony. Wydarzenia te wróciły do nas jak zły sen z którego trudno się obudzić i dlatego postanowiliśmy działać.

Stowarzyszenie wraz z Sołtysem naszej wsi, pamiętając o powodzi z maja i czerwca br., która spowodowała traumatyczne przeżycia wśród mieszkańców naszej miejscowości oraz kolejne zniszczenia w jej infrastrukturze, postanowiło rozpocząć starania mające doprowadzić do oczyszczenia i regulacji koryta rzeki Cedron.

Wykorzystując w tej sytuacji możliwości jakie daje Stowarzyszenie jako organizacja mająca pełną osobowość prawną i która może reprezentować nasze interesy społeczne w każdej spornej sprawie. Przygotowaliśmy pismo do Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, pod którym w formie poparcia podpisali się ks. Prałat Józef Kania proboszcz naszej parafii oraz prezes P.K.S Cedronka Stefan Jezioro, Prezes OSP w Woli Radziszowskiej Grzegorz Machnik, Naczelnik OSP w Woli Radziszowskiej Ryszard Chromy. Poparło nas także swoim podpisem 708 mieszkańców, nie tylko z naszej miejscowości. Przygotowane pismo wraz z kopiami wszystkich podpisów zostało także przekazane do Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika, Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary, Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera (nie ukrywamy, że liczymy na aktywność, współpracę i zdecydowane poparcie ze strony UMiG oraz Pana Burmistrza).

Niejednokrotnie w rozmowach, zadawaliście nam Państwo pytanie czy to coś da? Nie potrafimy tego przewidzieć, ale gdybyśmy na początku każdej swojej inicjatywy wątpili w jej sens gdzie by nas to zaprowadziło. Nie rzadko pasja, optymizm i niezłomna wola walki zaprowadzić nas może do oczekiwanego końca. Zwłaszcza, że dowody na skuteczność naszych wspólnych działań mamy. Warto pamiętać na przyszłość, że tylko konsolidacja działań wszystkich Organizacji i Instytucji działających na terenie naszej miejscowości oraz mieszkańców przyniesie oczekiwane efekty. Myślę, że nie muszę też przekonywać największych pesymistów o potrzebie podjętych starań.

Niszczycielskie działanie powodzi na terenie naszej miejscowości jest niebezpieczne dla nas wszystkich nie tylko mieszkających na obszarze zalewanym (zwłaszcza, że ostatnie zalania pokazały nieprzewidywalność tego żywiołu). Podejmowanie wszystkich działań inwestycyjnych związanych z planowanym rozwojem naszej miejscowości jest uzależniona właśnie od skutecznego systemu monitorowania, ostrzegania i zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Halina Buchowska

Pismo do WZMiUW

Dodaj komentarz