Konkurs

Konkursu „Spacer od lata do zimy po Dolinie Cedronu”

Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu zaprasza do udziału w II etapie Konkursu Fotograficznego Cztery Pory Roku w Dolinie Cedronu-tytuł II etapu „Spacer od lata do zimy po Dolinie Cedronu”. Tematem konkursu jest dziedzictwo przyrody i kultury ze szczególnym uwzględnieniem środowiska naturalnego i zabytków Doliny Cedronu.
Prace konkursowe II etapu przyjmowane będą do 30 listopada 2010r.

Regulamin

 1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu z siedzibą w Woli Radziszowskiej.
 2. Konkurs ma charakter otwarty i organizowany jest w dwóch grupach wiekowych dla dzieci i młodzieży do lat 16 i dla dorosłych.
 3. Tematem konkursu jest dziedzictwo przyrody i kultury w Dolinie Cedronu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie pracy fotograficznej lub fotoreportażu(cyklu zdjęć), oraz dołączenie – współgrającego z pracą konkursową – podpisu, hasła, rymowanki lub tekstu prozą.
 5. Prace, w dowolnej ilości, mogą być nadsyłane postaci fotografii o minimalnych wymiarach 21,0×29,7 cm (format A4) lub w formie elektronicznej na nośnikach CD lub DVD.
 6. Podpis, hasło, rymowankę lub tekst prozą należy umieścić na osobnej kartce i dołączyć do pracy. Nadesłane prace będą oceniane łącznie. Przyjmowane są prace indywidualne i zespołowe.
 7. Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2010 roku.
 8. Adres: Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu 32-053 Wola Radziszowska 590, z dopiskiem: „Spacer od lata do zimy po Dolinie Cedronu”.
 9. Prosimy nie zapomnieć umieścić informacji o autorze pracy: imię, nazwisko, adres. Prace fotograficzne wraz z tekstem można również wysyłać na adres e-mail: poczta@dolinacedronu.pl
 10. Wyniki konkursu oraz lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie: www.dolinacedronu.pl zakładka Dolina Cedronu.
 11. Najlepsze nagrodzone prace konkursowe, zostaną wykorzystane do przygotowywanego przez Stowarzyszenie albumu „Cztery pory roku w Dolinie Cedronu”.
 12. O terminie wręczenia nagród, laureaci oraz uczestnicy konkursu, zostaną poinformowani bezpośrednio oraz za pośrednictwem lokalnych mediów i na stronie www.dolinacedronu.pl.

Dodaj komentarz