Konkurs

Konkurs „Jesień w Dolinie Cedronu”

Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym „Jesień w Dolinie Cedronu”. Tematem konkursu jest dziedzictwo przyrody i kultury ze szczególnym uwzględnieniem środowiska naturalnego i zabytków Doliny Cedronu. Prace konkursowe przyjmowane są do 30 listopada 2009.

Konkurs Fotograficzny : „Jesień w Dolinie Cedronu ”

Regulamin

 1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu .
 2. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla wszystkich osób.
 3. Tematem konkursu jest dziedzictwo przyrody i kultury w Dolinie Cedronu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest stworzenie pracy fotograficznej lub fotoreportażu(cyklu zdjęć), oraz dołączenie – współgrającego z pracą konkursową – podpisu, hasła, rymowanki lub tekstu prozą.
 5. Prace, w dowolnej ilości, mogą być nadsyłane postaci fotografii o minimalnych wymiarach 21,0×29,7 cm (format A4) lub w formie elektronicznej na nośnikach CD lub DVD.
 6. Podpis, hasło, rymowankę lub tekst prozą należy umieścić na osobnej kartce i dołączyć do pracy. Nadesłane prace będą oceniane łącznie. Przyjmowane są prace indywidualne i zespołowe.
 7. Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2009 roku.
 8. Adres: Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu 32-053 Wola Radziszowska 570, z dopiskiem: „Jesień w Dolinie Cedronu”.
 9. Prosimy nie zapomnieć umieścić informacji o autorze pracy: imię, nazwisko, adres. Prace fotograficzne wraz z tekstem można również wysyłać na adres e- mail: poczta@dolinacedronu.pl
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 30 listopada 2009 roku. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana pod adresem: www.dolinacedronu.pl zakładka Dolina Cedronu.
 11. Najlepsze prace konkursowe, oprócz nagrodzonych, zostaną włączone do wystawy pokonkursowej, która będzie prezentowana i udostępniona do oglądania w siedzibie Stowarzyszenia .
 12. O terminie wręczenia nagród, laureaci oraz uczestnicy konkursu, zostaną poinformowani bezpośrednio oraz za pośrednictwem lokalnych mediów i na stronie www.dolinacedronu.pl.

Dodaj komentarz