Artykuły

„….Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali….”

Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu
Członek Ogólnopolskiej
Koalicji na Rzecz Środowiska

„….Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali….” czy pamiętamy o tych słowach naszego wielkiego Polaka Jana Pawła II? Tak bardzo wszyscy lubimy je cytować, ale co z wprowadzaniem ich w czyn? Kiedy wymagana jest od nas aktywność, niewielki wysiłek, obecność, wykazanie troski o „Naszą Małą Ojczyznę”.

Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu działa od 22 października 2008 r jako zorganizowana grupa ludzi powołana w celu ochrony wartości przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych naszych miejscowości i doliny rzeki Cedron. Osobowość prawną uzyskaliśmy w dniu 19 grudnia 2008r z chwilą rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń, nr KRS 0000319978.

Myślę, że przeszliśmy dość długą drogę w bardzo krótkim czasie. Możemy powiedzieć, ze powyższe motto stało się dla nas drogowskazem. Wymagało to z naszej strony olbrzymiego zaangażowania, ale każdy z nas potwierdzi, że warto było. Jako młoda grupa zrzeszająca członków z kilku miejscowości, łączy nas jeden cel: troska o naszą „Małą Ojczyznę”. Chcemy zadbać o lepsze wykorzystanie i zagospodarowanie obszarów naszych miejscowości oraz gmin, poprawę atrakcyjności regionu jako miejsca zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, spędzania wolnego czasu, a także przyczynić się do aktywizacji oraz współpracy lokalnych środowisk sąsiadujących wsi.

Czy będziemy potrafili się zorganizować i podejmować działania na rzecz jej rozwoju i ochrony, tak by pozytywne zmiany już wkrótce były widoczne wokół nas? Na pewno będzie to zależało od nas wszystkich – mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji działających na tym terenie. Od tego, czy potrafimy się zjednoczyć i podjąć wspólnie skuteczne działania, które wpłyną na pozytywne zmiany w naszym otoczeniu. To nasze zjednoczenie musi być widoczne w każdej chwili, zaznaczone naszą obecnością. Nie możemy się tłumaczyć: „poradzą sobie beze mnie”; „mój głos jest nieważny”; „nie mam czasu”. Jeśli nie stać mnie na aktywny udział, to muszę pamiętać, że moja obecność w ważnych chwilach naszej lokalnej historii jest tym, co powinienem lub powinnam dać.

22 marzec 2009 był bardzo ważnym dniem dla Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu. W tym dniu odbyło się I uroczyste Walne Zgromadzenie Członków. Wydarzenie bardzo istotne w działalności każdej organizacji. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tym szczególnym dla naszej organizacji wydarzeniu. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzę uchwałodawczą w Stowarzyszeniu i dlatego, jako organizacja rozpoczynająca swoją działalność, konieczne było podjęcie szeregu uchwał regulujących działalność Stowarzyszenia.

Wielką nobilitacją dla Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu był uroczysty moment głosowania nad uchwałą w sprawie nadania godności Członka Honorowego Księdzu Prałatowi Józefowi Kani, którego liczne i różnorodne zasługi jako wieloletniego Proboszcza, dla naszej miejscowości i jej mieszkańców wpisują się w cele, jakie chce realizować Stowarzyszenie. Jest to postać, która odcisnęła trwały ślad w naszym regionie i wstąpienie do Stowarzyszenia oraz przyjęcia tytułu Członka Honorowego przez Księdza Prałata Józefa Kanię to dla nas duży zaszczyt. Myślę, że takich uroczystych chwil nie zabraknie w czasie naszych następnych zebrań, do udziału w których już dzisiaj zachęcam wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia.

Dotychczasowe nasze działania, koncentrowały się przede wszystkim wokół problemu planowanej budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej w wariancie biegnącym przez miejscowości leżące wzdłuż rzeki Cedron. Można stwierdzić że właśnie to te działania zainspirowały członków Stowarzyszenia do opracowania obszernego dokumentu ilustrującego środowisko przyrodnicze i architektoniczne doliny Cedronu. Dokument ten (swoisty raport o środowisku) miał też wpływ na decyzję GDDKiA w Warszawie o odrzuceniu pierwszej wersji STEŚ dotyczącego BDI. Poza tym Stowarzyszenie ma plany działań wynikające z celów statutowych, które zostały nakreślone w przyjętym uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków planie działań na rok 2009.

Zachęcam wszystkich, którzy chcą podjąć współpracę z nami, aby wypełnili deklarację członkowską i jak najszybciej dołączyli do naszego grona, nie ukrywam, że liczymy na wszystkie grupy wiekowe. Myślę, że najważniejsze jest, abyśmy wykorzystali możliwości jakie daje Stowarzyszenie jako grupa formalna, która może być beneficjentem różnorodnych dotacji, programów w tym unijnych, wspomagających rozwój mikreoregionu, aktywizujących środowisko wiejskie. Musimy sobie też zdać sprawę, że to zależy od każdego z nas i od naszego udziału w tworzeniu historii Naszej Małej Ojczyzny.

Prezes Stowarzyszenia
Miłośników Doliny Cedronu
Halina Buchowska

Dodaj komentarz