Zawiadomienie

Gmina Skawina członkiem wspierającym Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu!

Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu
Członek Ogólnopolskiej
Koalicji na Rzecz Środowiska

„Uznaje się za słuszne i celowe przystąpienie przez Gminę Skawina w charakterze członka wspierającego do Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu. Jednocześnie Rada deklaruje składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia w wysokości 7000 zł.”

Powyższy tekst to fragment uchwały podjętej przez Radę Miejską w Skawinie z dnia 25 marca br. Uchwała została podjęta na wniosek Burmistrza, do którego pismo z wnioskiem skierował Zarząd SMDC.

25 marca 2009 r. jest ważnym dniem dla Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu. Właśnie w tym dniu Radni Miasta i Gminy Skawina na sesji przegłosowali jednogłośnie uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Skawina do Stowarzyszenia Miłośników Doliny Cedronu jako członka wspierającego. Jednocześnie Rada zadeklarowała składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia w wysokości 7000,00zł. Wniosek z pozytywną opinią o Stowarzyszeniu złożył Burmistrz MiG Skawina Adam Najder. W swoim wystąpieniu poprzedzającym podjęcie uchwały wyraził uznanie dla działań podjętych w tak krótkim czasie przez Stowarzyszenie. W sesji uczestniczyła także Prezes Stowarzyszenia Halina Buchowska, która w swoim wystąpieniu przedstawiła Radnym oraz obecnym na posiedzeniu informacje o głównych celach Stowarzyszenia. Zrelacjonowała też dotychczasowe działania podejmowane przez Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu. Na zakończenie swego wystąpienia Prezes złożyła na ręce Przewodniczącego Rady Miejskie w Skawinie Pana Marcina Kuflowskiego sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia za rok 2008 oraz uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków plan działań na rok 2009. Przystąpienie Gminy Skawina do Stowarzyszenia uważamy za sukces i uznanie dla naszej organizacji. Cieszy nas przychylność władz Gminy, a jednocześnie odbieramy ją jako pewne wyzwanie, któremu musimy sprostać. Liczymy, że pozostałe Gminy dołączą do naszego grona.

Dodaj komentarz